Alle
FILTERS
MINO 2024 - navorming leraars 14/03 Hasselt
'basis'
Initiatie in de MINO leermiddelen voor leraars die in de eerste graad Techniek of STEM geven. Lesmateriaal kan gebruikt worden in zowel de A- als de B-stroom.

Donderdag 14 Maart 2024 - 09h00 / 16h00 HASSELT